PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 1993

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

výbor pro právní ochranu a bezpečnost

Usnesení č. 2/1993

ze dne 20. ledna 1993

k zásadám zákona o protikomunistickém odboji /tisk 27/

 

Po odůvodnění posl. Pavla Severy, zpravodajské zprávě posl. ing. Vlastimila Doubravy a po rozpravě

výbor pro právní ochranu a bezpečnost

I. doporučuje navrhovatelům, aby zvážili následující skutečnosti či připomínky:

- K zásadě č.1

již v období od roku 1945 do roku 1948 došlo na území České republiky působením orgánů Sovětského svazu k protiprávním zásahům vůči občanům Československa, kteří aktivně působili proti komunistickým myšlenkám a aktivitám (emigranti ze Sovětského svazu v po roce 1917, vojáci působící ve Svobodově armádě a pod.)

- k zásadě č.2

navrhovanou druhou etapu rozdělit na dvě s rozhraním v roce 1969

- k zásadě č.3

ad 3) - vztáhnout pouze na ty, kteří byli za tuto činnost perzekuováni

ad 4) - toto kriterium vypustit

- k zásadě č.5

při stanovení druhu a výše nároků rozlišit jednotlivé etapy odboje s výraznou preferencí období do roku 1960

- k zásadě č.6

pro rozhodování o přiznání statutu účastníka odboje hledat i jiné způsoby, než je komise

- k zásadě č.7

tribunál by neměl posuzovat trestně právní odpovědnost těchto osob (znamená to vypuštění druhé věty prvního odstavce navržené zásady)

II. zmocňuje předsedu a zpravodaje výboru, aby spolu s předsedy a zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena organizačnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

ing. Vlastimil Doubrava

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel výboru

předseda výboru

pro právní ochranu a bezpečnost

pro právní ochranu a bezpečnost

 Přihlásit/registrovat se do ISP