PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 1993

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 6/1993

ze dne 10. února 1993

k návrhu poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na vydání zákona, kterým se mění zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) /tisk 82/

 

Po odůvodnění ing. Vladimíra Šumana a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. souhlasí s návrhem poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na vydání zákona, kterým se mění zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) /tisk 82/ s následující připomínkou:

v odkazu pod čarou vypustit slovo "např."

II. zmocňuje předsedu výboru, aby spolu s předsedy a zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

 

ing. Jan Klas

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP