PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 1993

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 9/1993

ze dne 17. února 1993

k problematice vězeňské služby

 

branný a bezpečnostní výbor

I. bere na vědomí informaci o konečném řešení problematiky útvarů rychlého nasazení a dohodu o spolupráci s jednotkami policie;

II. žádá generálního ředitele vězeňské služby ČR,

- aby předložil koncepci vzdělávání příslušníků VS do 20. 3. 1993

- aby předložil koncepci a zhodnocení ekonomické účelnosti a funkčnosti ústředních služeb včetně tabulkového a skutečného stavu pracovníků do 30. 6. 1993

- aby předložil koncepci vnitřní kontrolní činnosti VS do 31. 3. 1993

- přijmout systémová opatření k omezení majetkové trestné činnosti včetně korupce do 10. 3. 1993

- předložit seznam příslušníků, kteří odešli od SNV a bylo jim vyplaceno odstupné a nyní pracují ve VS jako o.p., též uvést v jakých funkcích jsou zařazeni do 20. 3. 1993

- předložit skutečné náklady na vydávání časopisu vězeňství včetně nákladů dopravních v případě Severografie Teplice a objektivizovat náklady pro stejný tisk v tiskárně Pankrác do 20. 3. 1993

III. pověřuje předsedu výboru ing. V. Šumana a místopředsedu P. Severu projednáním závěrů k projednávané problematice s ministrem spravedlnosti ČR a sdělením jeho stanoviska výboru.

 

ing. Jan Klas, v.r.

ing. Vladimír Šuman, v.r.

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP