PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 1993

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 13/1993

ze dne 18. února 1993

 

branný a bezpečnostní výbor

I. požaduje, aby ministerstvo obrany ČR dodalo

1. písemné podklady, ze kterých bude zřejmé:

- jaké jsou uvažované rozdíly (výhody) hrazené z rozpočtu MO ČR ve všech oblastech činnosti MO ČR poskytované vojákům z povolání a civilním zaměstnancům vůči ostatními pracujícím (tedy těmi, kteří nejsou zaměstnáni v resortu MO ČR),

- jak je regulována možnost využití vojenských zdravotnických služeb těmi, kteří nejsou zaměstnáni v resortu MO ČR a bydlí v blízkosti letiště, (na co vše mají občané právo a kteří občané),

2. rozpočet MO ČR na rok 1992 včetně příslušné publikace z roku 1991, která obsahuje rozpočtovou skladbu,

II. žádá ministerstvo obrany ČR, aby použití Účelového fondu ministerstva obrany České republiky bylo vázáno nejen na souhlas MF ČR, ale i na předběžné projednání použití prostředků tohoto fondu v branném a bezpečnostním výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 

ing. Jan Klas, v.r.

ing. Vladimír Šuman, v.r.

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP