PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 1993

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 14/1993

ze dne 10. března 1993

k zásadám zákona o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, kterým se ruší zákon ČNR č. 283/1992 Sb. (tisk 120)

 

Po odůvodnění, zpravodajské zprávě posl. Stanislava Grosse a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. vítá iniciativu navrhovatelů

II. považuje za nutné předložit, co nejdříve zásady komplexně řešící střet veřejného zájmu se zájmy osobními s využitím analýzy řešení tohoto problému v zahraničí a řešit jej ve spolupráci se zástupci všech poslaneckých klubů, které o spolupráci projeví zájem;

III. zmocňuje předsedu a zpravodaje výboru, aby spolu s předsedy a zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena organizačnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

ing. Vlastimil Doubrava

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP