PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 1993

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 16/1993

ze dne 11. března 1993

k zásahu na Velké pardubické - závěr ze šetření

 

branný a bezpečnostní výbor

po seznámení s předloženou Zprávou o závěrech šetření zákroku Policie ČR při konání dostihů 102. Velké pardubické dne 11. 10. 1992 a o přijatých opatřeních ke zjištěným nedostatkům

I. konstatuje

1. předložená Zpráva o závěrech šetření uspokojivým způsobem objasňuje okolnosti při konání dostihů 102. Velké pardubické,

2. otevřeně a objektivně popisuje nedostatky, které při zákroku policie a při organizačních opatřeních souvisejících s dostihy nastaly,

3. přijatá opatření ke zjištěným nedostatkům směřují k systematické nápravě dosavadního stavu;

II. bere proto uvedenou zprávu na vědomí.

 

ing. Vlastimil Doubrava

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP