PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 1993

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 29/1993

ze dne 20. dubna 1993

k vládnímu návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě /tisk 253/

 

Po odůvodnění JUDr. Jiřiny Voňkové, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí ČR, zpravodajské zprávě posl. Tomáše Fejfara a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. souhlasí s vládním návrhem zákona, kterým se doplňuje zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě /tisk 253/ s následujícími připomínkami:

k čl. I. v odst. 2 § 10

- nahradit slovo "odvedený" slovním spojením "jehož odvodní řízení bylo ukončeno",

- dále datum 30. května 1993 nahradit datem 1. července 1993,

k čl. II.

- účinnost stanovit dnem 1. června 1993;

II. zmocňuje předsedu výboru a zpravodaje, aby spolu s předsedy a zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

 

ing. Jan Klas

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP