POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 32/1993

ze dne 5. května 1993

k vládnímu návrhu zákona o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů /tisk 257/

 

Po odůvodnění ministra zdravotnictví ČR MUDr. Petra Loma, CSc. a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. bere na vědomí vládní návrh zákona o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů /tisk 257/;

II. zmocňuje předsedu výboru a zpravodaje, aby spolu s předsedy a zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

 

ing. Jan Klas

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP