PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 1993

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 33/1993

ze dne 5. května 1993

ke Zprávě o plnění rozpočtu, pracovních sil a investiční výstavby v kapitole 314 Ministerstvo vnitra ČR /státní závěrečný účet za rok 1992/

 

Po odůvodnění náměstka ministra vnitra ČR ing. Kopřivy a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. bere na vědomí Zprávu o plnění rozpočtu, pracovních sil a investiční výstavby v kapitole 314 Ministerstvo vnitra ČR /státní závěrečný účet za rok 1992/

II. zmocňuje předsedu výboru a zpravodaje, aby spolu s předsedy a zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

 

ing. Jan Klas

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP