PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 1993

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 35/1993

ze dne 5. května 1993

k návrhu poslanců Miroslava Kašpárka, Bohuslava Kuby, Milana Loukoty, Ladislava Nedorosta, Jaroslava Nováka, Jiřího Šolera, Jaroslava Ungra, Josefa Valenty, Jana Vika, Zdeňka Vlčka a Oldřicha Vrchy zásad zákona o mimořádných opatřeních k zajištění veřejného pořádku /tisk 227/

 

Po odůvodnění zástupce navrhovatelů poslance Miroslava Kašpárka, zpravodajské zprávě posl. JUDr. M. Čapka a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. nesouhlasí s návrhem zásad zákona o mimořádných opatřeních k zajištění veřejného pořádku /tisk 227/;

II. zmocňuje předsedu výboru a zpravodaje, aby spolu s předsedy a zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

 

ing. Jan Klas

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP