PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 1993

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 36/1993

ze dne 5. května 1993

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949Sb., ve znění pozdějších předpisů /tisk 282/

 

Po odůvodnění náměstka ministra obrany ČR ing. Kalouska, po zpravodajské zprávě poslance T. Fejfara a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. souhlasí s vládním návrhem zákona s následujícími připomínkami:

- řešit zkrácení výkonu základní vojenské služby vojáků, kteří absolvovali vojenskou katedru vysoké školy na 9 měsíců,

- absolventi vysokých škol, kteří dosud základní službu nenastoupili, vykonají tuto službu v trvaní

a) 9 měsíců, pokud byli zařazeni do vojenské přípravy na vysokých školách a ukončili tuto přípravu závěrečnými zkouškami,

b) 11 měsíců, pokud byli zařazeni do vojenské přípravy na vysokých školách a ukončili část této přípravy zápočtem;

II. zmocňuje předsedu výboru a zpravodaje, aby spolu s předsedy a zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

 

ing. Jan Klas

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP