PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 1993

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 37/1993

ze dne 5. května 1993

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 26/1993 Sb. a zákona č. 67/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb. /tisk 248/

 

Po odůvodnění náměska ministra vnitra ČR ing. Křižana, zpravodajské zprávě poslance J. Macháčka a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. souhlasí s vládním návrhem zákona s následujícími připomínkami:

Zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb. /tisk 248/ doplnit následovně:

§ 14 odstavec 2 doplnit o větu:

V případě že se jedná o střelnou zbraň potvrzení vydává policista

§ 14 odstavec 5

první větu doplnit o text: "Jestliže pominuly důvody pro odebrání zbraní (mimo zbraní střelných) podle odstavce 2.....";

II. zmocňuje předsedu výboru a zpravodaje, aby spolu s předsedy a zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

 

ing. Jan Klas

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP