PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 1993

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 39/1993

ze dne 5. května 1993

 

k problematice trestního řádu a trestního zákona

 

branný a bezpečnostní výbor

I. žádá vládu ČR, aby

a) práce na zákonu o trestním řízení soudním (trestní řád) č. 141/1961 Sb. byly zabezpečeny způsobem, zajišťujícím předložení zásad tohoto zákona do 30. 5. t.r. a paragrafovaného znění téhož zákona do 30. 9. t.r.,

b) byla stanovena vládou ČR gesce za přípravu novely trestního zákona č. 140/1961 Sb., v úplném znění č. 392/1992 Sb. a termíny jejího zpracování tak, aby mohla být projednána v Poslanecké sněmovně do 30. 12. t.r. a to alespoň v rozsahu vyplývajícím z nového znění trestního řádu;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení zaslal vládě České republiky.

 

ing. Jan Klas, v.r.

ing. Vladimír Šuman, v.r.

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP