PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 1993

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 41/1993

ze dne 20. května 1993

k posouzení připomínek vznesených na 9. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 26/1993 Sb. a zákona č. 67/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb. /tisk 248/

 

branný a bezpečnostní výbor

1. Výbor doporučuje Poslanecké sněmovně schválit novelu v rozsahu znění společné zprávy.

Na základě podrobného projednání dále doporučuje Poslanecké sněmovně neschválit žádný z předložených pozměňovacích návrhů.

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že bylo předloženo velké množství pozměňovacích návrhů, nesouvisejících s obsahem vládního návrhu novely a vzhledem k tomu, že většina předložených pozměňovacích návrhů se dotýká základních právních institutů, např. občanských svobod a majetkových práv, a navíc souvisí s řadou dalších právních norem, výbor nepovažuje za možné v tak krátké době vyhodnotit důsledky pozměňovacích návrhů a proto se rozhodl nedoporučit sněmovně předložené návrhy přijmout.

2. Výbor považuje většinu předložených pozměňovacích návrhů za zřetelhodné podněty pro novelizaci zákona o Policii ČR, a proto doporučuje Poslanecké sněmovně, po ukončeném projednání této novely, zařadit na program jednání Poslanecké sněmovny další bod, jehož obsahem bude projednání následujícího usnesení:

- 2 -

Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá vládu ČR, aby do 30. 9. 1993 předložila novelu zákona o Policii ČR, při jejíž přípravě zváží všechny pozměňovací návrhy předložené na dnešní schůzi sněmovny.

 

ing. Jan Klas

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP