PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 1993

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 52/1993

ze dne 30. června 1993

k zásadám zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 527/1992 Sb., o Bezpečnostní informační službě České republiky předložené poslanci Vladimírem Řezáčem a dalšími /tisk 364/

a

k zásadám zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění zákona č. 26/1993 Sb., předložené poslanci Vladimírem Řezáčem a dalšími /tisk 365/

 

Po úvodním slově poslance JUDr. Vladimíra Řezáče a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. neschvaluje předložené zásady zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 527/1992 Sb., o Bezpečnostní informační službě České republiky předložené poslanci Vladimírem Řezáčem a dalšími /tisk 364/ a zásady zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění zákona č. 26/1993 Sb., předložené poslanci Vladimírem Řezáčem a dalšími /tisk 365/

II. žádá ministra spravedlnosti

- aby v nejbližší době vyvinul legislativní iniciativu ke komplexnímu vyřešení problematiky povolování operativní techniky a zpravodajské techniky, kontroly jejího použití, jakož i ochrany práv občanů.

- aby při této iniciativě využil podněty vznesené ve výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu při projednání tisků 364 a 365;

III. pověřuje tajemníka výboru, aby ve spolupráci s poslanci zpracoval podněty vznesené na výboru při projednání tisků. Tyto podněty budou projednány na první výborové schůzi po parlamentních prázdninách a poté předány ministru spravedlnosti ČR.

 

ing. Jan Klas

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP