PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 1993

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 74/1993

ze dne 29. září 1993

ke Zprávě vlády České republiky o stavu v oblasti migrace a s tím spojenými problémy a dlouhodobá koncepce legislativního řešení všech forem migrace

/tisk 495/

 

Po odůvodnění náměstka ministra vnitra ČR Martina Fendrycha a po zpravodajské zprávě poslance Mgr. Jaromíra Šimánka

branný a bezpečnostní výbor

I. bere na vědomí

- Zprávu vlády České republiky o stavu v oblasti migrace a s tím spojenými problémy a dlouhodobá koncepce legislativního řešení všech forem migrace /tisk 495/,

- informaci, že policie je schopna zajistit zelenou hranici České republiky se Slovenskou republikou proti přechodu nelegálních migrantů příslušníky policie nejdříve v průběhu I. čtvrtletí roku 1994. Tento termín považuje za nejzazší,

- informaci, že ministr vnitra ČR do 31.10 rozhodne, zda využije práva daného usnesením vlády České republiky o použití vojáků základní služby k ochraně zelené hranice;

II. doporučuje aby,

- Zpráva o stavu v oblasti migrace byla předkládána brannému a bezpečnostnímu výboru jedenkrát za půl roku a Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jedenkrát za rok,

- i nadále byla zpracovávána analýza vnitřní migrace,

- závěry uvedené ve Zprávě o stavu v oblasti migrace (na straně 20 a 21) z oblasti mezinárodního i vnitrostátního práva považuje branný a bezpečnostní výbor za podstatné a požaduje předložení časového harmonogramu jejich plnění,

- byla věnována zvýšená pozornost kriminalitě v souvislosti s vnější i vnitřní migrací obyvatelstva;

III. doporučuje vládě České republiky stanovit absorpční kapacitu České republiky a roční kvóty příjmu imigrantů tak, aby mohly platit pro rok 1994;

IV. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

ing. Jan Klas,v.r.

ing. Vladimír Šuman, v.r.

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP