PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 1993

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 77/1993

ze dne 29. září 1993

k zásadám zákona o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí (rozpočtová pravidla) /tisk 482/

 

Po odůvodnění ředitele odboru ministerstva financí České republiky ing. Havla, zpravodajské zprávě poslance ing. Klučky a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. souhlasí s návrhem zásad zákona o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí (rozpočtová pravidla) /tisk 482/ s následujícími připomínkami:

- musí být zajištěna povinnost informativně uvést členění výdajů, které bude sumarizovat celkové výdaje pro jednotlivé účely (např. na zdravotnictví, na ekologii, na školství atd.) v rámci všech kapitol rozpočtu a všeobecné podladní správy

- zásady rozšířit o povinnost, pro každou kapitolu uvést samostatně rozpočty rozpočtových organizací uvnitř jednotlivých kapitol,

- doplnit jako zvláštní kapitolu Parlament České republiky,

- k zásadě číslo 21 v důvodové zprávě podrobně vysvětlit důvod změny proti stávající zákonné úpravě.

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena organizačnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

ing. Jan Klas, v.r.

ing. Vladimír Šuman, v.r.

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP