PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 1993

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 85/1993

ze dne 12. října 1993

k návrhu Statutu kontrolního orgánu pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby ČR

 

Po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. přijal následující připomínky:

v § 2 bod 1

vypustit slova "Princip kolize vlivu"

v § 2 bod 2

vypustit slova "Princip opozice" a slova "v sedmičlenné komisi" nahradit slovy "KO BIS"

v § 7 druhá odrážka

vypustit slova "jednání a"

v § 8 bod 1

vypustit slovo "komise"

v § 9

v bodě 3. a 4. nahradit slovo "komise" slovy "KO BIS"

v § 9 bod 4

vypustit druhou větu a nahradit ji větou tohoto znění:

"Pokud jsou projednávané okolnosti předmětem státního, hospodářského nebo služebního tajemství je předsedající povinen pozvaného o tom poučit a nechat mu podepsat písemné potvrzení o tomto poučení."

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby před dalším projednáváním tohoto bodu bylo uloženo ústavně právnímu výboru zaujmout stanovisko ke Statutu (zejména k § 9 k bodům 4 a 5), a to především s ohledem na zákony související s obsahem uvedených bodů.

 

ing. Vlastimil Doubrava

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP