PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 1993

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 87/1993

ze dne 27. října 1993

k vládnímu návrhu zákona o státním zastupitelství /tisk 537/

 

Po odůvodnění ministra spravedlnosti ČR JUDr. Jiřího Nováka, po zpravodajské zprávě posl. JUDr. Vladimíra Řezáče a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. souhlasí s vládním návrhem zákona o státním zastupitelství /tisk 537/ s těmito připomínkami:

§ 2, odst. 2 - část věty za čárkou zní: "..., aby jeho zásad byl rychlý a účinný ..."

§ 20 odst. 1 - slova "předseda vlády" nahradit slovem "vláda"

§ 26 - vypustit odst. 2

§ 27 odst. 1 - vypustit 2 a 3 řádku

§ 28 - doplnit nový odstavec, kde budou určeny důvody, pro které může dojít k vyloučení

§ 30 odst. 2

"(2) O opravném prostředku rozhoduje Nejvyšší soud "

§ 35 odst. 1 - připojit novou větu: "Státním zástupcům, kterým zanikl pracovní poměr podle předchozí věty přísluší odstupné podle zvláštního zákona1

§ 35 odst. 3 - státním zástupcům, kterým takto skončí pracovní poměr náleží odstupné podle zvláštního zákona1

§ 35 odst. 4 - státním zástupcům, kterým skončil pracovní poměr uplynutím doby podle věty prvé náleží odstupné podle zvláštního zákona1

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

ing. Jan Klas

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP