PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 1993

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 94/1993

ze dne 4.listopadu 1993

k rozpočtu České republiky na rok 1994 kapitola - Ministerstvo obrany ČR

 

Po odůvodnění ministra obrany doc. ing. Antonína Baudyše, CSc., náměstka ministra obrany ing. Miroslava Kalouska, zpravodajské zprávě posl. Tomáše Fejfara a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. souhlasí s rozpočtem České republiky na rok 1994 kapitola - Ministerstvo obrany ČR s následujícím doporučením:

- doporučuje Ministerstvu obrany ČR, aby hledalo cestu, jak zvýšit služné vojáků základní vojenské služby;

II. žádá, aby byl čtvrtletně informován o důsledcích organizačních změn pokud jsou tyto důsledky větší než 10 milionů Kč;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

ing. Jan Klas, v.r.

ing. Vladimír Šuman, v.r.

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP