PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 1993

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 95/1993

ze dne 4.listopadu 1993

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a státní správě soudů ČR, ve znění zákona ČNR č. 580/1991 Sb., zákona ČNR č.23/1993 Sb. a zákona ČNR č. 171/1993 Sb. /tisk 597/

 

Po odůvodnění pracovnice legisl. odboru Ministerstva spravedlnosti ČR JUDr. Žiškové, po zpravodajské zprávě posl. JUDr. Miroslava Čapka a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. souhlasí s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a státní správě soudů ČR, ve znění zákona ČNR č. 580/1991 Sb., zákona ČNR č.23/1993 Sb. a zákona ČNR č. 171/1993 Sb. /tisk 597/ s následující připomínkou:

Čl. IV zní:

"Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.

Ustanovení § 5c pozbývá účinnosti dnem 31. prosince 1995."

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

ing. Vlastimil Doubrava

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP