PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 1993

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 97/1993

ze dne 5.listopadu 1993

k rozpočtu České republiky na rok 1994 kapitola - Ministerstvo vnitra ČR

- bezpečnostní úsek

 

Po odůvodnění ministra vnitra ČR Jana Rumla, zpravodajské zprávě posl. RNDr. Jaroslava Vlčka a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. doporučuje zvýšit navržený rozpočet ministerstva vnitra o účelově vázané prostředky ve výši 380 milionů Kč na následující potřeby, související bezprostředně s omezením kriminality a se zvýšením bezpečnosti silničního provozu:

1. nejnutnější komunikační prostředky zásadně zlepšující situaci v oblasti radiokomunikačních prostředků a to:

a) 1000 ks výkonných přenosných radiostanic pro lokální radiový systém - náklad 30 milionů Kč.

b) výstavba páteře hromadné radiové sítě zajišťující 65% pokrytí území České republiky na kterém žije 80 % obyvatelstva pro vozidlové radiostanice a 30 % pokrytí území České republiky na kterém žije 40% obyvatelstva pro přenosné radiostanice a koncová zařízení (vlastní radiostanice - přenosné /150 ks/ a vozidlové /500 ks/ - a datové terminály /100 ks/ pro komunikaci s centrálními databázemi) - náklad 240 milionů Kč.

2. celoplošné vybavení dopravních jednotek okresních ředitelství radiolokačními měřiči rychlosti motorových vozidel vč. jejich nosičů - náklad 100 milionů Kč.

3. nezbytné prostředky pro zvýšení efektivnosti činnosti Odboru drog Ústředny kriminální policie - náklad 10 milionů Kč.

II. žádá ministra vnitra, aby čerpání schválených účelově vázaných prostředků bylo každé čtvrtletí podrobně vykazováno Brannému a bezpečnostnímu výboru

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

ing. Jan Klas, v,r,

ing. Vladimír Šuman, v.r.

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP