PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 1993

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 99/1993

ze dne 5.listopadu 1993

k rozpočtu České republiky na rok 1994 kapitola - Ministerstvo vnitra ČR část -požární ochrana

 

Po odůvodnění náměstka ministra vnitra ČR ing. Jaroslava Kopřivy a ing. Vladimíra Zemana, zpravodajské zprávě posl. ing. Václava Klučky a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. schvaluje výši finančních prostředků pro část požární ochrany uvedené v kapitole Ministerstva vnitra České republiky;

II. žádá

1) rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o zohlednění delimitace finančních prostředků příspěvkových organizací - Správ a útvarů sborů požární ochrany z kapitoly Ministerstva vnitra ČR do kapitoly Ministerstva financí ČR

2) ministerstvo vnitra ČR o předložení rozpisu rozdělení těchto účelových prostředků na okresní úřady v termínu do 12. 11. 1993.

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

ing. Jan Klas

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP