PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 1993

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 106/1993

ze dne 24. listopadu 1993

k projednání materiálů Bezpečnostní informační služby ČR

 

Po odůvodnění ředitele Bezpečnostní informační služby ČR Stanislava Devátého a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. bere na vědomí přísně tajnou část Zprávy o činnosti Bezpečnostní informační služby ČR;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vzala na vědomí tajnou část Zprávy o činnosti Bezpečnostní informační služby ČR;

III. žádá ředitele Bezpečnostní informační služby ČR,

- aby součástí tajné části Zprávy o činnosti Bezpečnostní informační služby ČR pro rok 1994 a následující byla podrobnější kvantifikace dosažených výsledků z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků,

- o předložení koncepce působení Bezpečnostní informační služby ČR v oblasti ochrany významných ekonomických zájmů České republiky;

IV. žádá vládu České republiky o informaci obsahující počet a základní charakteristiku úkolů stanovených vládou BIS v roce 1993 a případně i jejich demonstrativní výčet;

V. konstatuje, že v průběhu projednání obou zpráv byla vznesena řada dotazů, na něž bylo reagováno podrobnými vysvětleními a že formuloval návrhy na další informace v některých dílčích záležitostech.

 

ing. Vlastimil Doubrava, v.r.

ing. Vladimír Šuman, v.r.

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP