PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 1993

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 110/1993

ze dne 24. listopadu 1993

ke Zprávě o současném stavu v radách obrany a koncepčních záměrech v této oblasti

 

Po předneseném úvodním slovu plukovníka Táborského, ředitele odboru obrany Úřadu vlády České republiky a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. bere na vědomí Zprávu o současném stavu v radách obrany a koncepčních záměrech v této oblasti

II. žádá vládu České republiky, aby nejpozději do 31.1.1994 předložila zásady ústavního zákona řešícího situaci mimořádných situací v České republice a to ve všech oblastech řízení státu (zákonodárná moc a samospráva, výkonná moc eventuelně soudní moc).

 

ing. Vlastimil Doubrava, v.r.

ing. Vladimír Šuman, v.r.

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP