PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 114/1994

ze dne 26. ledna 1994

k vládnímu návrhu zásad zákona o státní službě některých státních zaměstnanců /služební zákon/ s přílohami /tisk 579/

 

Po odůvodnění náměstkyně ministra práce a sociálních věcí ČR JUDr. Jiřiny Voňkové, CSc., zpravodajské zprávě posl. Mgr. Jaromíra Šimánka a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. souhlasí s vládním návrhem zásad zákona o státní službě některých státních zaměstnanců /služební zákon/ s přílohami /tisk 579/ s následujícími připomínkami:

obecně

- předložit alternativní paragrafované znění s tím, že v jedné z alternativ bude účinnost zákona vztažena i na Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu

- v časovém souladu s předložením návrhu tohoto zákona předložit návrh zákona umožňující odměňování pracovníků obecních a magistrátních úřadů vykonávajících státní správu, srovnatelně s odměňováním státních zaměstnanců, kteří jsou odměňováni podle tohoto zákona

k jednotlivým zásadám

zásada č. 18

- doplnit o povinnost soudů podávat příslušnému služebnímu úřadu informaci o pravomocném odsouzení státního zaměstnance na nějž se tento zákon vztahuje

zásada č. 22

- doplnit o povinnost vydat státnímu zaměstnanci potvrzení o vykonání zkoušky dle tohoto zákona

- doplnit o možnost uznat jinou státní zkoušku jako platnou pro účely tohoto zákona

zásada č. 69

- doplnit za slovo "soudů" slova "a státních zastupitelství"

zásada č. 89

- doplnit o povinnost státního zaměstnance podrobit se vyšetření, zda není pod vlivem alkoholu či jiných omamných prostředků

zásada č. 172

- stanovit obdobně jako v § 451 a násl. Občanského zákoníku

zásada č. 225

- vypustit slovo "znovu" v odst. a) a b);

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena organizačnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

ing. Jan Klas

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP