PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 127/1994

ze dne 3. února 1994

ke Koncepci a programu prevence kriminality, Program sociální prevence /tisk 783/

 

Po odůvodnění náměstkyně ministra práce a sociálních věcí ČR JUDr. Jiřiny Voňkové, zástupce ředitele odboru Public relations a prevence Ministerstva vnitra PhDr. Jiřího Němce, zpravodajské zprávy posl. ing. Vladimíra Šumana a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

na základě kritického posouzení předložených materiálů, zvláště materiálu Ministerstva vnitra ČR,

I. žádá vládu České republiky, aby byla zpracována jednotná koncepce sociální a situační prevence, obsahující v obou oblastech priorizaci oblastí zaměření a cílů prevence a specifikaci, jak konkrétních aktivit státu, tak konkrétních preventivních programů pro nejbližší období.

Vzhledem k významu prevence pro vývoj kriminality branný a bezpečnostní výbor žádá, aby byl tento materiál předložen do 30.6.1994.

 

ing. Jan Klas

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP