PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 132/1994

ze dne 2. března 1994

 

Branný a bezpečnostní výbor

žádá ministra obrany ČR o předložení písemné informace v termínu do 31.3.1994 k současnému stavu organizace a řízení ochrany obyvatelstva. Ve Vašem stanovisku předpokládáme odpovědi na následující okruhy problémů:

1. Plnění usnesení vlády č. 126 ze dne 17.3.1993 a č. 660/93 ze dne 24.11.1993

2. Postavení nově vzniklých referátů obrany a ochrany Okresních úřadů k Regionálním a Hlavnímu úřadu Civilní ochrany, vztahy vzájemné spolupráce

3. Početní stav příslušníků České armády a civilních pracovníků na Hlavním a Regionálních úřadech CO včetně výcvikových středisek a institutu v Bohdanči - porovnání stavu před 29.12.1993 a po tomto termínu, nástin vývoje

4. Stav ve zpracování koncepce CO ČR

5. Stav v přípravě zásad zákona o CO ČR

 

ing. Jan Klas, v.r.

ing. Vladimír Šuman, v.r.

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP