PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 133/1994

ze dne 2. března 1994

k vládnímu návrhu zásad zákona o základním důchodovém pojištění /tisk 785/

 

Po odůvodnění náměstkyně ministra práce a sociálních věcí ČR JUDr. Jiřiny Voňkové, CSc. a náměstka Vaňka, zpravodajské zprávě posl. Stanislava Grosse a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. souhlasí s vládním návrhem zásad zákona o základním důchodovém pojištění /tisk 785/ s uvedenými připomínkami:

Zásada č. 1, odst. 2, poslední věta zní:

Organizaci a provádění upravují zvláštní předpisy

předkladatel na základě předložených zásad a připomínek výboru zpracuje paragrafované znění;

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena organizačnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

ing. Jan Klas

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP