PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 134/1994

ze dne 9. března 1994

k vládnímu návrhu zásad ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /tisk 782/

 

Po odůvodnění JUDr. Pavla Zářeckého, náměstka Úřadu pro legislativu a veřejnou správu ČR a JUDr. Olgy Vidlákové, CSc., ředitelky sekce pro veřejnou správu, zpravodajské zprávě poslance ing. Jana Klase a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. souhlasí s vládním návrhem zásad ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /tisk 782/ s následujícími připomínkami:

Zásada č. 1

slova "jednoho nebo více" nahradit slovy "několika"

Zásada č. 5

odst. 1 - vypustit slovo "ústavní"

odst. 2 - jako samostatná zásada č. 7

Nová zásada č. 6

Zásada č. 6

Země nebo kraje mají zákonodárnou iniciativu v rámci jejich působnosti vymezené zákonem ze zásady č. 5.

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena organizačnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

ing. Vlastimil Doubrava

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP