PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 138/1994

ze dne 6. dubna 1994

Protidrogová politika

 

Branný a bezpečnostní výbor

po podrobném projednání materiálů, doplňujících "Koncepci a program protidrogové politiky" dle usnesení branného a bezpečnostního výboru ze dne 29.9.1993 a Národní zprávy za ČR za rok 1993 o drogové situaci, určené Radě Evropy,

I. žádá ministra vnitra ČR, aby předložil vládě tato doporučení BBV:

a) změnit postavení protidrogové komise ze smluvní povahy zúčastněných resortů na orgán vlády, který z jejího rozhodnutí má právo ukládat úkoly zúčastněným resortům (včetně návrhu mechanismu pro prosazení zvlášť závažných rozhodnutí přímo rozhodnutím vlády)

b) koncipovat činnost takového orgánu jako pravidelnou plně profesionální činnost mj. s informační, analytickou a koordinační funkcí,

c) zaměřit činnost komise v nejbližší době na vyhodnocení a prosazení realizovatelných priorit v závislosti na dostupných zdrojích finančních, materiálových i personálních;

II. žádá ministra vnitra ČR

a) o informaci o stavu příprav smlouvy mezi MV ČR a MF ČR o spolupráci Celní stráže a Policie ČR v oblasti drog,

b) o informaci o spolupráci ÚKP P ČR s bezpečnostními složkami jiných států v oblasti transferu drog přes území České republiky a počtu těchto transferů, o kterých měly orgány ČR informaci,

c) o informaci, v jakém termínu bude zpracována epidemiologická studie drogové situace v ČR,

d) o podrobné vysvětlení tabulky na str. 6. Národní zprávy za ČR rok 1993 o drogové situaci, určené Radě Evropy, především o specifikaci zdrojů číselných údajů.

 

Pavel Severa

ing. Vladimír Šuman

místopředseda

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP