PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 140/1994

ze dne 7. dubna 1994

Partnerství pro mír naplnění praktickými kroky

 

Branný a bezpečnostní výbor

I. žádá ministra obrany ČR, aby doporučil vládě České republiky:

- předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání dokument, kterým se Česká republika připojila k Partnerství pro mír,

- předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání materiál obsahující podmínky pro účast jednotek Armády ČR v zahraničí a pro pobyt vojenských jednotek jiných států na území ČR v rámci Partnerství pro mír a v rámci dvoustranné spolupráce Armády ČR s armádami jiných států, při jejichž splnění bude mít právo o cvičeních rozhodnout vláda České republiky.

II. doporučuje při koncipování návrhu těchto podmínek vládě ČR respektovat:

a) jak pro vysílání jednotek Armády ČR, tak pro pobyt jednotek armády jiných států na území České republiky:

- vymezení zemí pro toto rozhodnutí vlády následovně: členské státy NATO a ZEU, státy sousedící s Českou republikou a státy, které jsou v současné době neutrální,

- velikost jednotky stupněm praporu s maximálním počtem 700 osob,

b) pro pobyt jednotek armády jiných států na území České republiky:

- současný pobyt vojenských jednotek jiných států na území České republiky limitovat počtem 3 000 osob s tím, že ve vymezených případech může být tento limit zvýšen na 5 000 osob,

- souvislou dobu pobytu vojenské jednotky jiných států na území České republiky limitovat 21 dny,

- charakter akcí, pro něž má vláda toto oprávnění, se týká výcviku mírových humanitárních, pátracích, záchranných a dalších operací společně s AČR či samostatně

c) pro vysílání jednotek Armády ČR:

- souvislou dobu pobytu jednotky Armády ČR na území jiných států limitovat počtem 30 dnů,

- charakter akcí, pro něž má vláda toto oprávnění, se týká

a) výcviku k přípravě velitelů, štábů a jednotek k mírovým, humanitárním, pátracím, záchranným a dalším operacím, které mohou být dohodnuty,

b) výcviku takových činností jednotek letectva a protivzdušné obrany Armády ČR, které nelze provést na území České republiky a které jsou nezbytné pro udržení bojeschopnosti těchto složek Armády ČR,

d) vláda České republiky podá brannému a bezpečnostnímu výboru a zahraničnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR informaci o konání každého cvičení předem a to bezodkladně po dohodě o termínu a charakteru cvičení;

III. žádá ministra obrany ČR,

- aby do 31.5.1994 předložil specifikaci právních dokumentů /včetně jejich obsahu/ nutných pro:

- mimořádné situace státu,

- účast Armády ČR na akcích v rámci Partnerství pro mír a v rámci dvoustranné spolupráce,

- transformaci Armády ČR,

včetně informací o stavu jejich přípravy a o harmonogramu dalšího postupu,

- o informaci obsahující popis způsobu a kritérií výběru důstojníků Armády ČR pro zastoupení České republiky v orgánech NATO.

 

ing. Jan Klas

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP