PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 141/1994

ze dne 7. dubna 1994

k informaci ministra obrany ČR o úschově biologických látek a bank virologických kmenů v zařízení resortu MO ČR

 

Branný a bezpečnostní výbor

I. vyslechl informaci ministra obrany ČR o úschově biologických látek a bank virologických kmenů v zařízení resortu Ministerstva obrany ČR a o způsobu, jak s nimi bylo naloženo;

II. žádá ministra obrany, aby brannému a bezpečnostnímu výboru předal podrobnou písemnou zprávu o této záležitosti obsahující též chronologický popis všech událostí souvisejících s vývojem, výrobou, uložením a likvidací těchto látek, včetně jejich předání do držení soukromé firmy;

III. žádá posl. MUDr. M. Kadlecovou o účast při práci komise ministra obrany ČR, kterou ustavil pro vyšetření všech aspektů celé záležitosti a zároveň žádá ministra obrany ČR, aby posl. MUDr. Kadlecové vytvořil veškeré nutné podmínky pro její účast při práci této komise.

 

ing. Jan Klas

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP