PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 148/1994

ze dne 14. dubna 1994

k problematice organizovaného zločinu v České republice

 

Po zpravodajské zprávě posl. ing. Oldřicha Kužílka a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. konstatuje, že mezi vážná bezpečnostní rizika pro nejbližší období patří organizovaný zločin.

II. proto považuje za nutné, aby vláda ČR učinila kroky k tomu, aby:

- problematika ochrany společnosti před organizovaným zločinem byla pojímána jako široký celospolečenský problém, do jehož řešení se musejí zapojit všechny státní orgány, které mohou být této snaze nápomocny, a měly by se zapojit i všechny soukromé osoby, které mají zájem na demokratickém právním a hospodářském prostředí,

- byly identifikovány nejvážnější problémy ve schopnosti státu chránit společnost před organizovaným zločinem,

- byla identifikována nejzávažnější ohrožení způsobovaná organizovaným zločinem,

- byl stanoven plán legislativních prací (vč. harmonizace s již přijatými mezinár. úmluvami a přijetí dalších, které patří ke standardu ve vyspělých zemích),

- byla co nejrychleji a koordinovaně přijímána exekutivní opatření k účinné prevenci a boji s organizovaným zločinem (nábor a vyčlenění osob pro dlouhodobou perspektivu boje s organizovaným zločinem, boj s korupcí atd.)

III. žádá ministra vnitra ČR a ministra spravedlnosti ČR, aby doporučili vládě České republiky ihned zahájit práce na komplexní zákonné úpravě pro boj s organizovaným zločinem, která zejména umožní proti organizovanému zločinu postupovat mnohem rasantnějšími metodami

IV. žádá vládu České republiky, aby v nejbližší době předložila návrh ochrany společnosti před organizovaným zločinem, včetně vyčlenění dostatečných finančních prostředků.

 

ing. Jan Klas

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP