PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 157/1994

ze dne 18. května 1994

 

Branný a bezpečnostní výbor

žádá ministra obrany ČR, aby

1) k řízením týkajícím se privatizace subjektů Ministerstva obrany ČR přizval jako trvale přizvaného hosta zástupce branného a bezpečnostního výboru posl. Mgr. J. Šimánka;

2) k řízení vypsanému pro výběr firmy pro zabezpečení civilního provozu letiště Pardubice byla jako trvale přizvaný host přizván zástupce branného a bezpečnostního výboru posl. PaedDr. H. Tomanová.

Tím není dotčen požadavek branného a bezpečnostního výboru vyplývající z usnesení č. 136/1994 informovat rovněž ostatní členy branného a bezpečnostního výboru.

 

ing. Jan Klas

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru PSP

branného a bezpečnostního výboru PSP

 Přihlásit/registrovat se do ISP