PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 188/1994

ze dne 14. září 1994

 

Branný a bezpečnostní výbor

žádá ministra spravedlnosti ČR o předložení

1. zprávy o výběrových řízeních a veřejných soutěžích vypsaných ministerstvem za rok 1994 a výběrových řízeních a veřejných soutěžích probíhajících i těch, jejichž vyhlášení je v roce 1995 uvažováno.

Žádáme, aby zpráva obsahovala (u dosud nevyhlášených výběrových řízení a veřejných soutěží bude rozsah zprávy úměrně omezen):

- čeho se týkalo

- kde a s jakým předstihem byly zveřejněny podmínky

- složení komise

- počet přihlášených firem

- finanční objem případu

- která firma byla vybrána

- uvedení jmenného výčtu firem u každého v podkladovém materiálu zmíněného případu,

- o včasné oznámení konání všech výběrových řízení, alespoň s měsíčním předstihem;

2. zprávy o současné situaci v Institutu vzdělávání VS Brno, možnosti alternativních řešení;

3. zprávy o současné situaci v justiční stráži (tabulkové stavy a jejich naplnění, naplnění úkolů daných zákonem atp.);

4. dalších informací, které Ministerstvo spravedlnosti ČR a Generální ředitelství VS ČR považuje za účelné sdělit výboru;

5. zprávy podle bodů 1.- 4. dodejte do 31.10.1994

 

ing. Jan Klas

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP