PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 195/1994

ze dne 13. října 1994

ke Zprávě o bezpečnostních aspektech privatizace petrochemického průmyslu ČR

 

Po přednesení zprávy ministra vnitra ČR J. Rumla a ministr průmyslu a obchodu ing. V. Dlouhého, CSc.

branný a bezpečnostní výbor

I. vzal na vědomí Zprávu o bezpečnostních aspektech privatizace petrochemického průmyslu ČR, kterou přednesli ministr vnitra ČR J. Ruml a ministr průmyslu a obchodu ČR ing. V. Dlouhý, CSc.

II. žádá ministra průmyslu a obchodu ČR ing. V Dlouhého, CSc., aby výboru do 1.11.1994 předložil materiály upravující podmínky pro vstup zahraničních společností do českého petrochemického průmyslu zvláště s přihlédnutím k možné závislosti na jednom partnerovi.

III. žádá ministra hospodářství ČR doc. ing. Karla Dybu, CSc., aby do 1.11.1994 předložil informaci o současném stavu mechanismů zajištění náhradních podmínek dodávek ropy v krizových situacích pro Českou republiku.

 

ing. Jan Klas,v.r.

ing. Oldřich Kužílek,v.r.

ověřovatel

místopředseda

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP