PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 198/1994

ze dne 19. října 1994

k návrhu poslanců M. Čapka a J. Ortmana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky a zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě (tisk 1138)

 

Po odůvodnění poslance JUDr. M. Čapka, zpravodajské zprávě poslance ing. V. Doubravy a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. souhlasí s návrhem poslanců M. Čapka a J. Ortmana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky a zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě (tisk 1138) s následujícími připomínkami:

V názvu zákona nahradit slovo "mění" slovem "doplňuje"

Čl. I zní:

Čl. I

Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky se doplňuje takto:

V § 18 odstavec 2) za slova "člena vlády" doplnit slova "člena zastupitelstva vyššího územního samosprávného celku"

V odkazu č. 6) doplnit za slovo "zákona" slova "České národní rady"

Čl. II, zní:

Čl. II

Zákon č.154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě se doplňuje takto:

V § 13 odstavec 2) za slova "člena vlády" doplnit slova "člena zastupitelstva vyššího územního samosprávného celku"

V odkazu č. 4a) doplnit za slovo "zákona" slova "České národní rady"

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracoval společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

ing. Jan Klas

ing. Oldřich Kužílek

ověřovatel

místopředseda

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP