PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 220/1994

ze dne 24. listopadu 1994

k vládnímu návrhu zásad zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce ústavních činitelů (tisk 1288)

 

Po odůvodnění náměstka ministra práce a sociálních věcí ČR ing. Miloslava Vaňka a ředitele odboru ing. Emila Moravce, zpravodajské zprávě poslance ing. Oldřicha Kužílka a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. souhlasí s návrhem zásad s následujícími připomínkami:

Obecně:

do rozsahu působnosti tohoto návrhu zahrnout i funkcionáře parlamentních klubů politických stran

K jednotlivým zásadám:

K zásadě č.4

v č. 1 písm. b) vypustit "...a zvýšených výdajů na stravování" a jako nové písm. c) uvést: "zvýšených výdajů na stravování"

Další odstavce přeznačit.

K zásadě č.5

v písm. c) a d) doplnit slovo "pevných" před slova "účastnických stanic"

doplnit nové písm. f)

f) bezplatné užívání přiměřeně vybavené kanceláře, vybavené obvyklou reprografickou, záznamovou a komunikační technikou (dále jen "poslanecká kancelář")

(uvést v dalších zásadách u poslanců vč. funkcionářů komor)

doplnit nové písm. g)

g) užívání služeb pracovníků

(uvést v dalších zásadách u poslanců vč. funkcionářů komor)

doplnit nové písm. h)

h) bezplatné zřízení mobilní telefonní stanice

(uvést v dalších zásadách u poslanců vč. funkcionářů komor, členů vlády, prezidenta, předsedů a místopředsedů Ústavního soudu a Nejvyššího soudu a prezidenta NKÚ)

doplnit nové písm. i)

i) bezplatné užívání mobilní telefonní stanice

(uvést v dalších zásadách pouze u členů vlády, předsedy a místopředsedů komor, prezidenta, předsedů Ústavního soudu a Nejvyššího soudu a prezidenta NKÚ)

K zásadě č.6

doplnit v č. 1:

b) ... a jednoho místopředsedy poslaneckého klubu za každých 20 poslanců tohoto klubu ...

c) ... předsedovi poslaneckého klubu, předsedovi komise komory a předsedovi stálé delegace u orgánů Evropské unie ...

č. 3 změnit takto:

"3. Paušální náhrada výdajů podle zásady 4 bodu 1 písm. b) (doprava) ve výši 20% platové základny formou bezhotovostního limitovaného platebního nástroje (karta apod.)

doplnit nové č. 4

"4. Paušální náhrada výdajů podle zásady 4 bodu 1 písm. i) (ubytování v sídle orgánu) ve výši 25% platové základny".

další odstavce přečíslovat

doplnit nové č. 5

"5. paušální náhrada výdajů podle zásady 4 bodu 1. písm. a) (reprezentační náklady) a c) (nově vyčleněné zvýšené náklady na stravování) ve výši 5% platové základny."

další odstavce přečíslovat

doplnit nové č. 7:

"7. náhrada výdajů v prokázané výši podle zásady 4 bodu 1 písm. j) za telekomunikační poplatky, spotřební materiál a údržbu techniky potřebné při provozu poslanecké kanceláře do výše 30% platové základny",

další odstavce přečíslovat

doplnit nové č. 8:

"8. náhrada výdajů v prokázané výši podle zásady 4 bodu 1 písm. j) za provoz soukromé telefonní stanice anebo mobilní telefonní stanice podle zásady 5 písm. h) do výše 10% platové základny"

další odstavce přečíslovat

(totéž uvést dále u místopředsedů Ústavního soudu a Nejvyššího soudu)

doplnit v č. 11:

"...předsedovi poslaneckého klubu a předsedovi stálé delegace u orgánů Evropské unie,"

K zásadě č. 22

doplnit v č. 1:

"Platová základna pro určení platu v roce 1995..."

změnit čísla v č. 1 takto:

69 % na 75 %

77 % na 85 %

90 % na 95 %

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracoval společnou zprávu, která bude předložena organizačnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

ing. Vlastimil Doubrava

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP