PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 221/1994

ze dne 7. prosince 1994

ke Zprávě rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny (tisk 1360) k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1995 (tisk 1190) a vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 1995

 

Po úvodním slově zpravodaje výboru poslance T. Fejfara, ministra obrany ČR RNDr. V. Holáně a ministra vnitra ČR J. Rumla, náměstka ministra vnitra ing. J. Kopřivy a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. nesouhlasí s navrhovaným snížením v rozpočtové kapitole 307 - ministerstvo obrany (pro CO ČR) o 200 mil. Kč a trvá na původním vládním návrhu. O tuto částku doporučuje snížit vládní rezervu ve VPS;

II. trvá na té části svého původního návrhu ke kapitole 314 - ministerstvo vnitra (bezpečnostní úsek) na zvýšení finančních prostředků o 137 mil. Kč na investiční výstavbu bezpečnostního úseku v r. 1995;

III. zmocňuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 

ing. Vlastimil Doubrava

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP