PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 232/1995

ze dne 19. ledna 1995

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii (tisk 1366)

 

Po odůvodnění náměstka ministra obrany PhDr. Jiřího Pospíšila a náčelníka Vojenské policie GŠ ing. Jiřího Šrámka, zpravodajské zprávě posl. Tomáše Fejfara a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

"6.

doplnit na konec věty slova "..., po projednání v příslušném výboru PSP."

vložit nový bod 7 tohoto znění:

"7. V § 8 odst. 1 písm. c) se slova "materiálu důležitého pro obranu" nahrazují slovy "majetku státu spravovaného nebo užívaného Ministerstvem obrany.".",

ostatní body přečíslovat,

k dosavadnímu bodu 9

vypustit,

k dosavadnímu bodu 10

vypustit,

k dosavadnímu bodu 12

vypustit

k dosavadnímu bodu 14 - § 21a zní:

"Oprávnění k používání nástrahových prostředků a zabezpečovací techniky

Vojenská policie při plnění úkolů podle § 3 písm. f) je oprávněna používat nástrahové prostředky a zabezpečovací techniku.",

k dosavadnímu bodu 15

vypustit,

k dosavadnímu bodu 19

slova "obecními policiemi" nahradit slovy "obecní policií",

k dosavadnímu bodu 20

slova "obecními policiemi" nahradit slovy "obecní policií",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracoval společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

ing. Jan Klas

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP