PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 243/1995

ze dne 26. ledna 1995

 

k Vojenské strategii České republiky

 

Po úvodním slovu ministra obrany České republiky RNDr. Viléma Holáně, ředitele HÚ vojenského obranného zpravodajství plk. ing. Petra Lužného a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. bere na vědomí "Vojenskou strategii České republiky" a oceňuje úroveň jejího zpracování;

II. žádá vládu České republiky, aby všechny dokumenty podobného významu a charakteru, věcně příslušející do působnosti branného a bezpečnostního výboru byly před schválením ve vládě projednány v branném a bezpečnostním výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 

ing. Jan Klas,v.r.

ing. Vladimír Šuman, v.r.

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP