PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 249/1995

ze dne 23. února 1995

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990Sb., o přestupcích, ve znění pouzdějších předpisů, a mění zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1429)

 

Po odůvodnění náměstka ministra vnitra ČR ing. Bořka Valvody, zpravodajské zprávě poslance ing. Stanislava Kozáka a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. souhlasí s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990Sb., o přestupcích, ve znění pouzdějších předpisů, a mění zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1429) s následujícími připomínkami:

Čl. I. bod 3. § 21a odst. 2 - za slovo "pokutu" vložit slova "od 30 000"

bod 3. § 50 odst. 1d) za slova "cizí majetek" doplnit slova "nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby"

bod 6. § 60 odst. 2 - zvýšit částku "500" na "1000 Kč".

zmocňuje zpravodaje, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracoval společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

ing. Jan Klas,v.r.

ing. Vladimír Šuman, v.r.

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP