PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 256/1995

ze dne 2. března 1995

 

Branný a bezpečnostní výbor

žádá Ministerstvo spravedlnosti ČR, aby v termínu do 30. 5. 1995 předložilo brannému a bezpečnostnímu výboru ve 21 vyhotoveních zprávu o stavu vězeňství České republiky s důrazem na následné oblasti

1. Kapacita věznic ve vazbě na investiční výstavbu a znění zákona o výkonu trestu a vazby

2. Pomínky pro zajištění běžného chodu věznic

3. Vzdělávací systém Vězeňské služby

4. Nábor nových příslušníků vězeňské služby a kritéria pro uchazeče /končící platnost vyjímek/

5. Zcivilňování vězeňské služby

6. Personální stav na GŘ vězeňské služby

7. Kompetence ředitelů věznic

8. Vztah odboru Ministerstva spravedlnosti ČR pro vězeňství s GŘvězeňské služby

9. Zhodnocení legislativních norem vztahujících se na danou problematiku

10. Mzdová problematika (přesčasové hodiny, vyváženost, zvláštních příplatků)

 

ing. Jan Klas,v.r.

ing. Vladimír Šuman, v.r.

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP