PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 260/1995

ze dne 29. března 1995

 

k problematice leteckých záchranných služeb

 

Po odůvodnění zástupců Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany České republiky, Policejního prezidia České republiky a Asociace leteckých záchranných služeb České republiky, zpravodajské zprávě poslance JUDr. Miroslava Čapka a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. bere na vědomí zprávy předložené Ministerstvy zdravotnictví, vnitra a obrany České republiky a Asociací leteckých záchranných služeb;

II. doporučuje

- organizovat provoz leteckých záchranných služeb na základě aktivit státu s přímým pověřením výkonem na Ministerstvo obrany a vnitra České republiky (Policii České republiky) a případně na neziskové organizace

- prostředky státního rozpočtu na zajištění leteckých záchranných služeb vést v kapitole Ministerstva zdravotnictví jako účelově vázané

- zlepšit spolupráci Ministerstva zdravotnictví s Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra České republiky

- Ministerstvu zdravotnictví České republiky přehodnotit stávající smlouvy s provozovateli leteckých záchranných služeb;

III. vyjadřuje nespokojenost s přístupem Ministerstva zdravotnictví České republiky k řešení problematiky leteckých záchranných služeb a záchranného systému vůbec z dlouhodobého koncepčního hlediska. V této souvislosti oceňuje materiál zpracovaný Ministerstvem vnitra České republiky;

IV. žádá Ministerstvo zdravotnictví České republiky, aby předložilo brannému a bezpečnostnímu výboru do 31. 5. 1995 návrh nové vyhlášky o zdravotní záchranné službě a do 30. 6. 1995 koncepci komplexního zajištění leteckých záchranných služeb v České republice;

V. dává podnět Nejvyššímu kontrolnímu úřadu v souladu se zákonem č. 166/1993 Sb. pro zařazení kontrolní akce do plánu kontrolní činnosti a žádá Nejvyšší kontrolní úřad o provedení kontroly čerpání finančních prostředků pro zajištění leteckých záchranných služeb, zejména ve vztahu k uzavírání smluv s provozovateli leteckých záchranných služeb.

 

ing. Jan Klas,v.r.

ing. Vladimír Šuman, v.r.

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP