PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 263/1995

ze dne 5. dubna 1995

 

k vládnímu návrhu zákona o vnitrozemské plavbě (tisk 1540)

 

Po odůvodnění JUDr. Václava Mastného, legislativní odbor Ministerstva obrany ČR, zpravodajské zprávě posl. Tomáše Fejfara a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. souhlasí s vládním návrhem zákona o vnitrozemské plavbě (tisk 1540) s touto připomínkou:

v části VIII "Společná, přechodná a závěrečná ustanovení" upravit text § 47 ve znění:

"Ustanovení § 9 až 21 a § 24 až 27 se vztahují i na plavidla Armády České republiky, jejich vůdce a členy posádek, pokud předpisy Ministerstva obrany nestanoví jinak."

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracoval společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

ing. Jan Klas,v.r.

ing. Vladimír Šuman, v.r.

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP