PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 264/1995

ze dne 5. dubna 1995

 

k návrhu poslance Josefa Janečka na vydání zákona o ocenění národního boje za osvobození (tisk 1475)

 

Po odůvodnění posl. MUDr. Josefa Janečka, zpravodajské zprávě posl. ing. Jiřího Macháčka a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. souhlasí s návrhem poslance Josefa Janečka na vydání zákona o ocenění národního boje za osvobození (tisk 1475) s těmito připomínkami:

k § 1 - vypustit druhou větu

k § 3 odst. 1 písm. b - za slova "vdovec nebo vdova po účastníkovi" doplnit "pokud jejich manželství trvalo do smrti účastníka" a pokračovat novou větou dle původního textu

§ 4 odst. 2 zní:

"Za účastníka se pro účely tohoto zákona dále nepovažuje občan, který v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 byl

a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

b) evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti

c) příslušníkem Lidových milicí

d) členem akčního výboru Národní fronty, nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. srpnu 1968

e) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti, Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kurzů delších než tři měsíce na těchto školách."

k § 5 odst. 4 - vypustit

k § 5 odst. 1 - za slova "osvědčením vydaným ministerstvem vnitra" doplnit odkaz na zákon 3) 451/1991 Sb. /odkaz 3 a 4 se označí jako odkazy 4 a 5/

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracoval společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

ing. Jan Klas,v.r.

ing. Vladimír Šuman, v.r.

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP