PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 274/1995

ze dne 3. května 1995

 

ke Kapitole 314 státního závěrečného účtu České republiky za rok 1994 -

Ministerstvo vnitra ČR

 

Po odůvodnění náměstka ministra vnitra ing. Jaroslava Kopřivy, zpravodajské zprávě poslance RNDr. Jaroslava Vlčka a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. bere na vědomí Kapitolu 314 státního závěrečného účtu České republiky za rok 1994 - Ministerstvo vnitra ČR - bezpečnostní úsek;

II. žádá ministra vnitra předat:

- do jednoho měsíce brannému a bezpečnostnímu výboru metodiku financování Policie ČR včetně Policejního prezidia, krajských a okresních ředitelství s uvedením kriterií pro rozhodování při tvorbě rozpočtu Policie ČR a jejích jednotlivých organizačních úrovní a při čerpání finančních prostředků Policií ČR a jejími jednotlivými organizačními úrovněmi

- veškeré tabulkové údaje ke kapitole 314 též na počitačovém mediu v dohodnutém softwarovém produktu

- do 2 měsíců informaci o zkušenostech s aplikací zákona 199/94 obsahující též ekonomické důsledky aplikace;

III. pověřuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracoval společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Tomáš Fejfar, v.r.

ing. Vladimír Šuman, v.r.

místopředseda

předseda

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP