PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 288/1995

ze dne 31. května 1995

 

k návrhu poslanců O. Zeminy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., a zákona č. 163/1993 Sb. (tisk 1685)

 

Po odůvodnění poslance JUDr. Ondřeje Zeminy, zpravodajské zprávě poslance ing. Jiřího Macháčka a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. souhlasí s návrhem zákona s následujícími připomínkami:

Čl. I. bod 2 - doplnit "a" před slova "za přestupky"

Čl. I. bod 3 - vypustit

Čl. I. bod 6 - § 17d vypustit

Čl. I. bod 10 - vypustit

Čl. I. bod 11 - vypustit

Čl. I. bod 12 odst. 2 zní:

"(2) Ministerstvo stanoví obecně závazným právním předpisem výrazné shodné prvky stejnokroje a motorových vozidel obecní policie závazné pro všechny obce, které zřídily obecní policii."

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracoval společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

ing. Jan Klas

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP