PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 301/1995

ze dne 6. září 1995

 

k návrhu poslanců T. Fejfara, J. Černého, M. Kadlecové, V. Krásy, J. Krámka a dalších na vydání zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR (tisk 1864)

 

Po odůvodnění poslance Tomáše Fejfara a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby návrh poslanců T. Fejfara, J. Černého, M. Kadlecové, V. Krásy, J. Krámka a dalších na vydání zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR (tisk 1864) schválila;

II. pověřuje předsedu výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracoval společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

ing. Jan Klas

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP